Medlemsmodellen - rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

About

Denne boka viser deg åtte steg for å forbedre organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer.