Medlemsmodellen - rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer
Medlemsmodellen på svenska

Medlemsmodellen på svenska

240 SEK
Boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsutveckling i ideella organisationer

Medlemsmodellen® innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för tjänstemän, förtroendevalda och aktiva som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa arbetet med medlemsvärvning och medlemsutveckling.

Teman ur boken

  • identifiera er unika roll
  • locka fler medlemmar
  • kom förbi rekryteringsmotstånd
  • hantera missnöje och behåll medlemmar
  • få passiva medlemmar att bli aktiva
  • skapa en inkluderande organisation och öka mångfalden
  • utvärdera ert medlemsarbete

Medlemsmodellen är skriven av Niklas Hill och Angeli Sjöström. Boken finns i nuläget på svenska, engelska och norska. Den svenska versionen är även tillgänglig som talbok och i punktskrift.


”Ett verktyg att ta till sig!”
Ann Engqvist, Chefstidningen

 
 

”Rekrytera nya medlemmar, aktivera dem och också behålla dem är idag en mycket angelägen verksamhet för både stora organisationer och mindre föreningar. Därför kommer den här boken i rättan tid. En mängd råd och tips för medlemsarbetet ges. Boken är pedagogiskt välgjord, tydlig och lättillgänglig.”
Lektör Gunnar Lamin recenserar Medlemsmodellen,
BTJ-häfte 12103007

 
 

”Vi beställde boken till alla våra förtroendevalda i våra kretsstyrelser. Boken är riktigt bra och intresseväckande. Lagom nivå och omfattning, bra mix av teori, praktiska exempel och bilder från verkligheten.”
Magnus Gissler,
Kyrkans Akademikerförbund

 
 

”Det är verkligen en grymt bra bok – stort tack för att ni har skrivit den! Den ringar på ett självklart sätt in de olika perspektiv som behöver vara levande när en jobbar med medlemskapet och är en bra hjälp inför kommande utvecklingssatsningar. Vikten av medlemskapet som form och riskerna med att betrakta medlemmen som kund, snarare än som del av organisationen, är de delar jag själv ofta återkommer till och genom er bok nu fått nya formuleringar och tankar kring. Tack!”
Joakim Rindå,
Uppdragsledare för arrangörs- och föreningsutveckling, Riksteatern

 
 

”Jag har hittat min nya bibel, inte den som handlar om Gud […] utan en som handlar om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar! Allt i boken var som en saga, oerhört inspirerande och helt enligt mina egna föreställningar. Från den kommer jag att hämta massor av goda idéer och exempel. Boken heter Medlemsmodellen och är författad av Niklas Hill och Angeli Sjöström.”
Pernilla Bjering Dahlén,
Rekryteringscoach Vårdförbundet på Medlemsrekryteringsbloggen

 
 

”Jag köpte en bok som jag brukar ha med mig ut till föreningarna och läsa högt ur. Den heter: Medlemsmodellen och är skriven av Niklas Hill och Angeli Sjöström.”
Sussie Stangenberg,
Organisationsombudsman Astma- och Allergiförbundet på Friskare liv-bloggen

 
 

”Medlemmar är viktigast i en organisation, vilket de flesta glömmer eller tar för givet. Här får du konkreta tips som du lätt kan applicera på din egen organisation för att stärka men också rekrytera medlemmar.”
Gülsen Uz,
projekt Ung&Dum

 
 

”Boken Medlemsmodellen är en bok som är lätt att ta till sig. Man kan absolut använda boken som ett arbetsredskap för att jobba tillsammans med rekrytering. Den ger också ett antal aha-upplevelser – sådant som kan tyckas vara självklart men som man har så lätt att glömma bort. För det första får man praktiska tips om samtalsteknik. Det är så lätt det är att glömma bort intervjufasen och aldrig fråga medlemmarna vad de vill ha ut av ett medlemskap. Sedan gillar jag hur den utmanar våra invanda sätt att tänka. Till exempel hur man kan uppmuntra till att ta vara på medlemmars engagemang. Det måste inte ske på det sätt som vi presenterar det i dag – det finns nya, attraktiva sätt att vara med och påverka.”
Catharina Jonsson,
Lärarförbundets regionsekreterare i Vänersborg

 
 

”Boken är lättläst, konkret och tydlig med olika exempel och här finns något att hämta för alla.”
Tidningen ÅSS Emellan

 
 

”Medlemsmodellen är enkel och lättläst. Styrkan ligger i de många frågorna och den utgör en bra diskussionsgrund för en förening som vill utveckla sin medlems-/frivilligrekrytering.”
Mikaela Nordling,
Samfundet Folkhälsan (Finland)