Medlemsmodellen - rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer
Medlemsmodellen på norsk

Medlemsmodellen på norsk

240 SEK

Denne boka viser deg åtte steg for å forbedre organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer.

Boka retter seg mot aktive, tillitsvalgte og ansatte som vil lage en medlemsstrategi eller forbedre det praktiske medlemsarbeidet.

Du lærer mer om blant annet å

  • identifisere organisasjonens unike rolle
  • skape en mer mangfoldig organisasjon
  • rekruttere flere medlemmer
  • bygge en inkluderende kultur
  • snu misnøye til utvikling og beholde medlemmer
  • få flere medlemmer til å bli aktive
  • overvinne vervingsvegring
  • evaluere medlemsarbeidet og medlemsverving

Forfatterne Niklas Hill og Angeli Sjöström har lang erfaring fra en rekke ulike organisasjoner, og jobber til daglig med organisasjonsutvikling, endringsledelse og sosialt entreprenørskap.


”Å rekruttere nye medlemmer, aktivisere og beholde dem, er i dag en svært viktig oppgave for både store og små organisasjoner. Derfor er dette rett bok til rett tid. Det gis en mengde råd og tips for medlemsarbeidet, og boka er pedagogisk velgjort, tydelig og lett tilgjengelig.”

Profesjonell bokanmelder Gunnar Lamin om Medlemsmodellen,
BTJ-häfte 12103007


”Vi bestilte boka til alle våre tillitsvalgte i kretsstyrene. Boka er svært bra og vekker interesse. Passe nivå og omfang, god blanding av teori, praktiske eksempler og glimt fra virkeligheten.”

Magnus Gissler,
Kyrkans Akademikerförbund

”Jeg kjøpte en bok som jeg pleier å ta med ut til lokallagene og lese høyt fra. Den heter Medlemsmodellen, og er skrevet av Niklas Hill og Angeli Sjöström.”

Sussie Stangenberg,
Medlemskontakt i Astma- og allergiforbundet, på Friskare liv-bloggen


”Medlemmer er det viktigste i en organisasjon. Det er noe de fleste glemmer eller tar for gitt. Her får du konkrete tips som du lett kan ta i bruk i egen organisasjon, i arbeidet med å styrke organisasjonen og rekruttere medlemmer.”

Gülsen Uz,
prosjektet Ung&Dum


”Boka Medlemsmodellen er lett å ta i bruk. Man kan definitivt bruke boka som et redskap for felles arbeid med rekruttering. Den gir også mange aha-opplevelser, om slikt som kan virke selvsagt, men som man har så lett for å glemme. For det første får du praktiske tips om samtaleteknikk. Det er så lett å glemme intervjufasen, og aldri spørre medlemmene om hva de vil ha ut av et medlemskap. Så liker jeg måten den utfordrer de vanlige tankemønstrene våre på. For eksempel om hvordan man kan oppmuntre til å ta vare på medlemmenes engasjement. Det trenger ikke å skje på den måten vi gjør det i dag, det finnes nye, attraktive måter å være med å påvirke på.”

Catharina Jonsson,
Lärarförbundets regionsekretær i Vänersborg


”Boka er lettlest, konkret og tydelig, med ulike eksempler. Her finnes noe å hente for alle.”

Tidsskriftet ÅSS Emellan